Happy new year!

Posted 2010. 12. 27. 00:07


그냥 오랜만에 연습삼아 그림질..
올해초 새로산 타블렛을 이제야 썼다..ㅠㅠ
여튼 또 망했다..ㅠㅠ
그리면 그릴수록 손을 놓게 되는..
나도 그림 좀 잘그리고 싶다.. ㅠㅠ

'MY WORK > 2D' 카테고리의 다른 글

Happy new year!  (1) 2010.12.27
롤링스타즈 엔딩크레딧  (0) 2010.04.28
얇은 EVER  (1) 2010.04.17
Adidas  (4) 2010.04.15
  1. wafaa15

    | 2011.01.02 06:02 | PERMALINK | EDIT | REPLY |

    happy new years to you

Write your message and submit
« PREV : 1 : ··· : 246 : 247 : 248 : 249 : 250 : 251 : 252 : 253 : 254 : ··· : 558 : NEXT »